Algemene voorwaarden en privacy statement

Intellectueel eigendom

Alle intellectueel eigendomsrechten ten aanzien van de producten, ontwerpen, modellen, teksten en uitingen etc. van Ta.Bliss berusten bij Ta.Bliss (en/of aan haar gelieerde partijen). Het is niet toegestaan deze producten, ontwerpen, modellen, teksten en uitingen te kopiëren, na te maken, te verveelvoudigen en/of anderszins te vermenigvuldigen. Alle rechten worden voorbehouden.

Identiteit van de ondernemer

Ta.Bliss is onderdeel van Annabel.nl KVK nummer 70894922 E info@ta-bliss.com BTW nummer 224480054B01.

Bestellen en Betalen

Met het plaatsen van een bestelling en het aanklikken van de knop ‘afrekenen’ gaat de klant met Ta.Bliss een betaalverplichting aan. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Verzending en Levering

Na ontvangst van uw bestelling verzendt Ta.Bliss deze binnen 5 dagen (tenzij anders aangegeven op de website bijvoorbeeld i.v.m. vakantie). Wanneer u een bestelling met spoed nodig heeft, laat het ons weten en we gaan zeker ons best doen!

Bedenktijd, Herroeping en Retourneren

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet, kunt u deze binnen 14 dagen retour zenden. Neem z.s.m. contact op met ons via info@ta-bliss.com

U kunt een artikel alleen  retourneren als het in goede, originele staat verkeert. Het door u betaalde factuurbedrag wordt dan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending teruggeboekt. Kosten voor de retourzending zelf zijn voor de klant. Vanwege de aard van het product kunnen we geen gebruikte kaarsen terugnemen.

Ta.Bliss behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het artikel niet in de originele verpakking is teruggestuurd en ten gevolge van de retourzending is beschadigd. Of wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.

Uitsluiting van herroeping

Producten vervaardigd op basis van specificaties van de klant, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van individuele keuzes of beslissingen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Klachten en Conformiteit

Heeft u een klacht over een artikel gekocht bij Ta.Bliss? Stuur dan een e-mail naar info@ta-bliss.com met een duidelijke omschrijving van het probleem, eventueel voorzien van beeldmateriaal. Binnen 4 werkdagen wordt contact met u opgenomen over de klacht en wordt in overleg naar een redelijke en wenselijke oplossing gezocht.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Ta.Bliss en de afnemer is Nederland recht van toepassing.

Annuleren

Een (deel van een) bestelling kan zonder opgaaf van reden geannuleerd worden na betaling en voordat verzending plaats vindt. Het aankoopbedrag wordt binnen 5 dagen terugbetaald.

Garantie

Ta.Bliss staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. De beschrijvingen zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Ook maakt Ta.Bliss maakt gebruik van waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Wel controleren wij altijd de producten voordat deze worden verstuurd.

Overmacht

Ta.Bliss is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen bij Ta.Bliss en transportstagnatie.

Privacy

Ta.Bliss gebruikt klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van bestellingen, formulieren, e-mails en winacties. Voor het maken van adreslabels ten behoeve van de verzending van pakketten worden naam en adres ingevoerd op de site van de door ons gebruikte pakketdienst. Voor het sturen van mailings worden naam en e-mailadres pas na een dubbele bevestiging opgenomen in een mailinglijst die wij zelf beheren. De website van Ta.Bliss maakt gebruikt van Google Analytics. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn anoniem en worden niet gekoppeld aan klantgegevens.